MORAVSKÉ DERBY OSTRAVA VS BRNO

 

7.3.2023 | RT TORAX ARÉNA

 

MORAVSKÉ DERBY

OSTRAVA VS BRNO

7. 3. 2024 | RT TORAX ARENA PORUBA

AFTERPARTY KOLEJE 

Vstupné pouze za 140 Kč 180 Kč

1. vlna

VYPRODÁNO | SOLD OUT

2. února - 3.března

2. vlna

DERBY + AFTERPÁRTY

140 Kč

180 Kč

3. března - 7.března

3. vlna

DERBY + AFTERPARTY
180 Kč

Prosíme všechny, aby na halu dorazili v barvách škol - pokud nemáš co na sebe, využij náš eshop

OBJEDNÁVKY ODESÍLÁME KAŽDÉ PONDĚLÍ

MERCH VŠB

MIKINY, TRIČKA, ŠÁLY, KULICHY

NOVINKA: DRESY S VLASTNÍM JMÉNEM

MERCH OSU

MIKINY, TRIČKA, ŠÁLY, KULICHY

NOVINKA: DRESY S VLASTNÍM JMÉNEM

MERCH OSU

MIKINY, TRIČKA, ŠÁLY, KULICHY

NOVINKA: DRESY S VLASTNÍM JMÉNEM

INFORMACE KE VSTUPU

- Zákaz vnášet pití a jídlo do RT TOrax

- Zákaz vnášet pyrotechniku, sklo, zbraně, batohy, drogy a omamné látky

- Návštěvník je povinen se prokázat platnou vstupenkou

- Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje

- Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada

- Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě

- Padělání vstupenek je trestné

- Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou

- Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky 

- Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce

- Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně

- Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením

- Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba právo zkontrolovat platnost vaší identifikační pásky a provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty

- Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh akce a návštěvníky bez platné identifikační pásky