CELOROČNÍ SLEVY U PARTNERŮ S DERBY PERMANENTKOU (DO 30.6.2022)

FAENCY FRIES

KLAUD

ESHOP DERBY

BARUNKA BURGER BAR

MALEDA - AVION

HC VÍTKOVICE RIDEDA

MARVIN'S

MLSNYJAZYK.COM

DIVOKÝ BÝK

TOREXTONERY.CZ

PIZZERIE FONTANA

STARNAILS.CZ

LAYNO

AUTOLAROS

FLORBAL VÍTKOVICE

FBC OSTRAVA

LAROSVILLAS.COM

RESTAURACE STODOLA

INFORMACE KE VSTUPU

- Zákaz vnášet pití a jídlo do RT TORAX ARÉNY

- Zákaz vnášet pyrotechniku, sklo, zbraně, batohy, drogy a omamné látky

- Návštěvník je povinen se prokázat platnou vstupenkou

- Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje

- Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada

- Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě

- Padělání vstupenek je trestné

- Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou

- Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky 

- Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce

- Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně

- Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením

- Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba právo zkontrolovat platnost vaší identifikační pásky a provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty

- Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh akce a návštěvníky bez platné identifikační pásky

ZA PODPORY