PRVNÍ VLNA 

VYPRODÁNO 

DRUHÁ VLNA

VYPRODÁNO 

POSLEDNÍ ŠANCE

ZBÝVÁ 700 LÍSTKŮ 

DO VYPRODÁNÍ ZA 140 KČ

 

NA MÍSTĚ ZA 180 KČ 

Afterparty Brickhouse, DOV - cena vstupenky 50 Kč (kapacita pouze 3000 lidí)

Kotel VŠB-TUO SEKTOR B3, Kotel OSU SEKTOR A3

PRODEJNÍ MÍSTA

- INFORMACE VE FORUM NOVÁ KAROLINA - POSLEDNÍCH 200 VSTUPENEK ZA 120 KČ

- ZÁPASY HC VÍTKOVICE RIDERA

- 22.10.  FORUM NOVÁ KAROLINA

- 23.10. REKTORÁT VŠB-TUO

INFORMACE

- Zákaz vnášet pití a jídlo do OSTRAVAR ARÉNY

- Zákaz vnášet pyrotechniku, sklo, zbraně, batohy, drogy a omamné látky

- Návštěvník je povinen se prokázat platnou vstupenkou

- Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje

- Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada

- Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě

- Padělání vstupenek je trestné

- Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou

- Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky 

- Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce

- Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně

- Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením

- Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba právo zkontrolovat platnost vaší identifikační pásky a provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty

- Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh akce a návštěvníky bez platné identifikační pásky

ZA PODPORY